شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آقا من کم سوادم ولي حرف من کم سواد اينه چرا عزت ملي رو مي فروشيد؟ مگه نه اينکه اجانب تحقيرمون ميکنن که به خاطر تحريمها و زور گفتن اونا سر تسليم فرود آورديم تا جايي که حتي سبد کالا را هم ناشي از ذلت ايران و شکستش در برابر تحريمها ميدونن!
پي نوشت: روحاني: افرادي که قرارداد ژنو را نقد ميکنند عده اي کم سواد هستند
mp3 player شوکر
vertical_align_top