شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آقا من کم سوادم ولي حرف من کم سواد اينه چرا عزت ملي رو مي فروشيد؟ مگه نه اينکه اجانب تحقيرمون ميکنن که به خاطر تحريمها و زور گفتن اونا سر تسليم فرود آورديم تا جايي که حتي سبد کالا را هم ناشي از ذلت ايران و شکستش در برابر تحريمها ميدونن!
پي نوشت: روحاني: افرادي که قرارداد ژنو را نقد ميکنند عده اي کم سواد هستند
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top