شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ از يزد خوشم مياد چند دوست يزدي دارم و همشون خوش ذوقن و البته متاسفانه کمي سختگير ... مرديم از بس يزدي خنگ نديديم :)
کسي چه ميدونه شايد چون تابحال جز عبوري سفري به يزد نداشتم نديدم :D
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top