شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ عزت ملي در توافق هسته اي ژنو خدشه دار و رجز خواني ها و کرکري خواني هاي آمريکا و اسرائيل بيشتر شده مخصوصا اينکه اسرائيل مدعيست چون زور بالاي سر ايرانيها بوده به علامت تسليم پاي ميز مذاکره نشستند. منتظريم ببينيم تيم ديپلماسي ايران چه تدبيري براي بي اثر کردن اين رجزخواني ها دارند!
*ميثم*
92/11/7
مسئولين محترم! لطفا به عزت ملي و سربلندي در عرصه بين الملل نيز بينديشيد
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top