شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ عزت ملي در توافق هسته اي ژنو خدشه دار و رجز خواني ها و کرکري خواني هاي آمريکا و اسرائيل بيشتر شده مخصوصا اينکه اسرائيل مدعيست چون زور بالاي سر ايرانيها بوده به علامت تسليم پاي ميز مذاکره نشستند. منتظريم ببينيم تيم ديپلماسي ايران چه تدبيري براي بي اثر کردن اين رجزخواني ها دارند!
*ميثم*
92/11/7
مسئولين محترم! لطفا به عزت ملي و سربلندي در عرصه بين الملل نيز بينديشيد
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top