بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ عزت ملي در توافق هسته اي ژنو خدشه دار و رجز خواني ها و کرکري خواني هاي آمريکا و اسرائيل بيشتر شده مخصوصا اينکه اسرائيل مدعيست چون زور بالاي سر ايرانيها بوده به علامت تسليم پاي ميز مذاکره نشستند. منتظريم ببينيم تيم ديپلماسي ايران چه تدبيري براي بي اثر کردن اين رجزخواني ها دارند!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مسئولين محترم! لطفا به عزت ملي و سربلندي در عرصه بين الملل نيز بينديشيد
چراغ جادو