شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ اين روزها در پي فرمان مقام معظم رهبري برخي رسانه ها سعي در تشويق والدين براي افزايش نسل دارند.البته اصل اين ساست کار درستي است و اصولا برنامه کنترل جمعيت کشورهاي مسلمان از نقشه هاي شوم استکبار بوده است.به عقيدهما ايران مشکلي براي اداره يک کشور پر جمعيت ندارد اما در عين حال بايد برنامه اي جامع نيز براي عدالت اجتماعي تو توزيع عادلانهامکانات و فرصتها تدوين شود
در واقع بدون تدوين برنامه جامع عدالت جتماعي، افزايش جمعيت بر مشکلات کشور خواهد افزود
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top