شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام برآنيم تا پس از عاشوراي حسيني و گرفتن جاني عاشورايي به فراز و فرود نگاه عاشورايي به مسائل روز پرداخته و حوادث گوناگون را از عينك بصيرت علوي و قيام حسيني در بوته نقد نهيم. حضور شما سروران گرامي در اين كلبه انديشه را ارج مينهيم. كليكتان گل آذين باد
گروه بصيرت
vertical_align_top