شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام برآنيم تا پس از عاشوراي حسيني و گرفتن جاني عاشورايي به فراز و فرود نگاه عاشورايي به مسائل روز پرداخته و حوادث گوناگون را از عينك بصيرت علوي و قيام حسيني در بوته نقد نهيم. حضور شما سروران گرامي در اين كلبه انديشه را ارج مينهيم. كليكتان گل آذين باد

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

ايمان

+ بصيرت توكل بر خدا
سنجش
89/10/12
تسبیح دیجیتال
گروه بصيرت
vertical_align_top