شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام در راستاي نشر فرهنگ قرآني برآنيم تا با همكاري شما گراميان قدمي هر چند كوتاه در راستاي نشر مفاهيم قرآني برداريم. اميد كه اين حركت موجب خشنودي خدا و رضايت حضرت صاحب الامر گرديده و بركات الهي را در پي داشته باشد.

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
الان گروه تعطیل است.
ساعت دماسنج
گروه سيري در مفاهيم قرآني
از ساعت 9 تا 17
vertical_align_top