شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ز فرهنگ پرسيد پس دادگر / كه فرهنگ بهتر بود يا گهر ** چنين داد پاسخ بدو رهنمون / كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون ** كه فرهنگ آرامش جان بود / ز گوهر سخن گفتن آسان بود /// برآنيم تا به ياري خدا ايده هاي فرهنگي خويش را در اين فرهنگستان مجازي عرضه داريم و شيوه اجرا و نتايجش را به بحث نهيم

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
الان گروه تعطیل است.
ساعت دماسنج
گروه ايده هاي فرهنگي
از ساعت 0 تا 0
vertical_align_top