شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
امام صادق عليه السلام فرمودند: "کلام ما اهل بيت دلها را زنده ميکند" برآنيم تا به ياري خدا عطش دلمان را با آب زندگاني معارف اهل بيت عليهم السلام فرو نشانيم

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ امام علي عليه السلام: خدا را فرشته اي است كه هر روز بانگ ميزند: بزائيد براي مردن و گردآوريد براي نابود شدن و بسازيد براي ويران شدن (نهج البلاغه حكمت 132)
برخي كه خاطري پريشان دارند ممكن است با خواندن اين حديث در نگاه اول زنگ نوميدي بيش از پيش بر دلشان نوخته شود ليكن با اندكي تامل در ميابيم كه اين حديث يكي از مهمترين برنامه هاي رهبردي را در بر دارد كه عبارت است از «غايت سنجي»
ميگويد اي بني آدم زاد و ولد كنيد ولي به زاد و ولدتان غره نشويد زيرا از دوحال خارج نيست يا فرزند شما در همان طفوليت و يا در كودكي و نوجواني و جواني از دنيا خواهد رفت كه در اين صورت خود را براي متحان الهي مهيا سازيد مبادا كه شيطان حيات خود و فرزندانتان را ابدي جلوه دهد و در صورت فقدان عزيزي شما را به ناشكري وادارد.
و يا به ارذل العمر و پيري ميرسد كه همان عمر دراز هم مباد سبب غره شما شود كه عاقبت خدا را درخواهد يافت پس براي مرگ، خود و اهلتان را مهيا سازيد بدانيد كه دنيا خانه ماندن نيست پس در دنيا آنگونه دلبسته اين حيات نازل دنيوي نشويد كه هنگام مرگ دل كندن برايتان دشوار باشد و بدانيد كه اگر هزار سال عمر كنيد عاقبت از اين سراي موقت، رخت بربسته نتيجه اعمالتان را درخواهيد يافت
و همت خويش را صرف گرداوري بيش از انچه برايتان ضرورت دارد نكنيد زيرا انچه مافوق نيازتان باشيد يا خودتان به اسراف مصرف خواهيد كرد و يا به وارثانتان خواهد رسيد كه در انصورت هم حسابش بر شما و بهره اش براي وارثان خواهد بود
البته مراد اين نيست كه براي اباداني دنيا تلاش نكنيم كه خود حضرت علي براي اباداني و عمران محيط خويش تلاش فراواني داشتند بلكه با توجه به اينكه عمر شما كفايت تحصيل همه چيز را ندارد در تحصيل متاع دنيا به قدر رفع نياز بكوشيد و اگر وقتي اضافه فراهم شد صرف كسب مكارم اخلاق كنيد
و به همان مقداري هم كه براي رفع نيازتان گردآورده ايد دلبسته نشويد زيرا اينها نيز فاني و نابود خواهند شد و متاع فاني را دلبستن نشايد
و بدانيد هر بنايي كه بسازيد روزي خراب خواهد شد پس هم در ساختن بنا از آنچه سبب دلبستگي و بسته شدن پر پرواز در ملكوت ميشود خودداري كنيد و هم از خرابه ها و بناهاي قديمي عبرت بگيريد و فناي دنيا را بيشتر به ياد آوريد
از عجايب اينكه اغلب انسانها هنگام بازديد از اماكن تاريخي و ابنيه قديمي و ويرانه هاي گذشتگان به جاي آنكه پند گيرند و زودگذربودن دنيا را بيشتر به خاطر اورند عروس هزار شوي دنيا را بيشتر تحسين ميكنند !!
جمع بندي: اين حديث شريف نسان را از دلبسته شدن به مظاهر دنيا برحذر داشته آنان را به خروج از منزل ناسوت و پرواز در ملكوت تشويق مي كند
ساعت دماسنج
گروه حيات قلوب (تأملي در معاني روايات و احاديث معصومين)
vertical_align_top