شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
امام صادق عليه السلام فرمودند: "کلام ما اهل بيت دلها را زنده ميکند" برآنيم تا به ياري خدا عطش دلمان را با آب زندگاني معارف اهل بيت عليهم السلام فرو نشانيم

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ امام صادق عليه السلام: به زيادي نماز و روزه فرد غره نشويد بلكه شيعيان جعفر را با سه خصلت محك بزنيد: راستگويي، امانت داري و وفاي به عهد ( اصول كافي ج 2 ص 104)
با اندکي تأمل در مي يابيم که اين خصال برخاسته از تعهد دروني است که در اصطلاح به آن مروت ميگويند و مروت در لغت به حالتي نفساني اطلاق ميشود که فرد از سلامت درون برخوردار بوده و به سبب ارزشي که براي کرامت نفساني خويش قائل است به کرامت ساير انسانها ارج نهاده و از دروغگويي و خيانت در اموال و اسرار و بي تعهدي نسبت به پيمانها خودداري مي کند
آنسان که امام رضا عليه السلام فرمودند: ليس للکذوب مرؤة کسي که از دروغ گفتن ابائي ندارد مروت ندارد/ و به تجربه رسيده است که هرگاه کسي چراغي از تعهد را در درون خويش ولو به يک لمحه برافروزد درب سعادت به رويش گشوده خواهد شد
همانگونه که شيخ رجبعلي خياط خود را نسبت به خدا و کرامت نفساني خويش و دختر عمويش متعهد ديد و از زناي با دخترعمويش خودداري نمود و خدا نيز درهاي سعادت را به رويش گشود و يا فضيل عياض که انتداري پيشه کرد و با اينکه سردسته راهزنان بود امانت تاجر جوان را به او بازگردانيد و پس از چندي در معرض نسيم رحمت الهي قرار گرفت و نجات يافت و ...
mp3 player شوکر
گروه حيات قلوب (تأملي در معاني روايات و احاديث معصومين)
vertical_align_top