شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام. بي شك يكي از عوامل سرفرازي هر جامعه اي رشد و تعالي ارزشهاي عفت و حياست. بديهي است جامعه اي كه عنصر عفت و حيا در آن رو به اضمحلال نهد ساير ارزشها نيز به مرور رخت بربسته و حيات معنوي و عقلاني رو به انهدار خواهد رفت. بر اين اساس بر آن شديم تا قدمي كوچك در راستاي رشد فرهنگ عفاف و حجاب برداشته و چگونگي اجراي آن در جامعه را به بحث و تبادل نظر نهيم. اميد كه اين حركت مورد تاييد حضرت صاحب الامرگرديده و خشنودي الهي را در پي داشته باشد.

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ امروز ميخوايم درباره مصاديق حيا در جامعه امروزي از منظر آداب و رسوم صحبت كنيم
دوستان چون در اونجا بحث متفرقه شد موضوع فيد رو در همينجا به نحو منسجم پي ميگيريم
دوستان خواهشا درخصوص اين فيد اظهار نظر كنند ( مصاديق حيا در اراب و رسوم تا بحث رو شروع كنيم)
دوستان خواهشا درخصوص اين فيد اظهار نظر كنند ( مصاديق حيا در آداب و رسوم) تا بحث رو شروع كنيم
ديگه؟
نه تنها بزرگتر ها! بلكه احترام به ديگران و خواسته هاشون!!!
احترام به بزرگترها که از اهم کارهاست اما اگه بعضي از بزرگترها يادشون بره که حيا در حرمت بعضي ايام را رعايت کنند چه بايد کرد ؟
سارا! بحث اون ايام نيست! هي ميري تو پرانتز ها!:دي
ببينيد خانم سارا خانم شما به حياي ادب مناسبت اشاره داريد خب اين موضوع خوبيه براي پرداختن اما قبلش به نظرتون بهتر نيست چند نمونه از مناسبتها رو بشماريد چند نمونه مناسبت مذهبي و چند نمونه مناسبت فرهنگي و آداب و رسومي؟
ببخشيد مثل اينکه من کمي موضوعات را با هم قاطي کردم شرمنده
بذاريد بحساب اينکه کم وقت ميکنم بيام پيام رسان ووقتي هم که ميام ميخوام جبران مافات کنم :دي
دكتري گفتن بالاخره!:دي /// خب جواب اين فيد رو بده تا حاج آقا ادامه بدن
ترجيح ميدم از بيانات حاج اقا استفاده کنم
ببخشيد با تلفن بودم
ئه! خب جواب بده بعد استفاده ميكنيم ديگه!:دي
ساعت ویکتوریا
گروه حجاب و عفاف
vertical_align_top